DIAGNÓZA

Oficiální diagnózy Filípka jsou: 

 • těžká psychomotorická retardace, 
 • centrální porucha zraku, 
 • Pyridoxin-dependentní farmakorezistentní epilepsie (opakovaný status epilepticus v anamnéze), 
 • atrofie mozku,
 • dystonie, 
 • spastická kvadruparéza, 
 • apalický syndrom, 
 • centrální hypotonický syndrom, 
 • Dandy Walker varianta CNS,  
 • ileofemorální trombóza, 
 • gastroesofageální reflux,
 • další mitochondriálního onemocnění (deficit komplexu IV. dýchacího řetězce, blíže doposud neobjasněno).