TERAPIE, BOJ S NÁSLEDKY

Filípkův každý den zahrnuje několikrát cvičení (Vojtova metoda, Bobath koncept) jak doma, tak ve 25 km vzdáleném Dětském rehabilitačním stacionáři v Ostravě, kam každý všední den jezdíme. Díky této námaze se podařilo dosáhnout alespoň částečné kontroly hlavičky a příležitostného otočení na bříško, avšak na pasení koníčků či lezení má Filípek stále nespolupracující ručičky. Dále mívá ergoterapii, logopedii, hipoterapii, aplikujeme prvky bazální stimulace a Handle přístupu. Jelikož jídlo je neustálý boj, provádíme orofaciální stimulaci a terapeutické krmení, abychom jednou mohli zvládnout i jinou než mixovanou stravu, kousky stravy či tekutina Filípka dáví. Nemalou část dne věnujeme zrakové stimulaci a stimulaci ostatních smyslů. Hodně si slibujeme od absolvování intenzivních rehabilitačních pobytů (Adeli centrum, Lázně Klimkovice).

(7/2015)